تمــــــــــام__________________

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!


پُـر سـر و صـدا،


آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و


کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…!

+خدایـــــا ناشکری نمی کنم....

شکــــــر!

ولی خیلی خستم...


/ 0 نظر / 6 بازدید