بالا آوردم...

خوشـــــــم میــــــاد !

اونی کــــه مــــــــــن بـالـا آوردم...

یکی دیـــگه ...

داره با ولـــــــع میخوره!!!!!!


/ 1 نظر / 42 بازدید
سینا

دنیا دختری است که مادرش ماه بود و پدرش خورشید چطور تو ار دنیا .....می خوره ؟؟؟