ازت متنفـــــــــــــــــــــــرم....

به بـعـضـی هـا باسـ گـفـت:

هـیـچ چـیـزمـن دیـگـه بـه تـو مـربـوطـ نـیـست

بـه جــز حـــالـم کــه اونـم ازت بـهـم میـخـوره !

("_")("_")("_")("_")

بـه بـعـضی ها بـایـد گـفـت:


اگـه حس میـکنی خیـلی بـارتـه واسـت گـاری بگـیـرم!


/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی

سلام كلبه عاشقانه زيبايي داري به باغچه گل مريم هم سري بزن منتظريم ./ www.nicemaryam.ir