اعتـــــــــماد،شادی،زوج و فرد؟؟؟؟؟؟

آدم های اطراف من مثل جمعه ها می مانند!


معلوم نمی کند "زوج" هستند،یا "فــــــــــــرد"!


پـــر از ابــهامند!!

 

+آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم

که میترسم...

وقتی از فرط شادی به آسمان می پـــــرم

زمین را از زیر پایــــــــم بکشــــند....

 


/ 5 نظر / 38 بازدید
دخترخاص??

این روزا فقط میشه به ✘†عزرائیــــــ†ـــل✘† اعتماد کرد… چون لااقل✘ قــــــــصد ونــــــــــیتش ✘مشخصه…!⇛

دخترخاص??

هنگــامے کـه افســرده ای بــدان جــایے در اعمــاق وجــودتـــ حضــور "خـــــدا" را فـرامــوش کـــرده ای!!