پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

حال:|

به بعـــــضـــــیــا بایــــــد بگی: عزیزم انقــــــــد خودت با خـــــــــــــــــــــودت حــــــــــــــــــــــــــــــال میکـنــی یه وقـــت حـــامـلـــــــــــــه نشی!!!!
/ 1 نظر / 29 بازدید

خاص؟!

♥خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــ فـــقـــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداســـــــــــ♥
/ 2 نظر / 18 بازدید

تمــــــــــام__________________

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد! پُـر سـر و صـدا، آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…! +خدایـــــا ناشکری نمی کنم.... شکــــــر! ولی خیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

جای خالی؟!!

رفت؟؟؟✘به درک☜خدا رفتگان شمارو هم بیامرزهبه بعضیام باس گفت●●ﺑـِﺒﻴﻦ؟●● ﺟــــﺎﺕ ﻛــــــﻪِ ﺧﺎﻟـــــﻰ ﻧﻴﺲ ﻫﻴــــﭻ●●●! ●●(ﺳــَــﺮِ ﺟـــــﺎﺗَﻢ ﺩَﻋــــﻮﺍﺱ)●● +البتــــــــــ! دعوا بود.... خیلی وقته پـــــــر شده....:) ادامه مطلب
/ 4 نظر / 32 بازدید

____عشق جدید____

بــــه بَعضیا بایَــــدگـُــفـــتـــ: خســــتهــ نَشُــدی ایــنــقَــد عـــاشِـــق شُــدی؟؟؟ وآلآآآآآ مـــآ خَســتهــ شُــدیــــم اَزبَـــــس عِــشــقــهــ جَــدیـــدِت رو تَبــــــریــک گـُفتــــیــم... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

نمیتونی!

بـــــــه بَـــضــــیــــا بـــــاس گُــــفت:مَـــــن تــــو گــــــوشِـــ کَـــــســـــایـــــی زَدَم کـــــه تـــونِـــمـــیــــتــــونــــی دَرِ خــــونَـــشــــونــــو بــِـزَنــــی وَ فَــــــرار کُـــنــــی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

بیت المال

بــــــــــــــه بَـــــــعــــضـــیــــا بــــاس گـُــفــــت:بــِیـــتُ الــــمــــال شُــــــدی....مَــــنـَـــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حَــــــروم خـــــــــور نـــــیــــسَم... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید