دلم گرفته

خدا جونم

امروز باز دلـــــــــــــــــــم خعلی گرفته...

خداجونــــــــــــــــم...

شدم مثل همون حال و هوای 14 خــــــــــرداد...

آه!!!

چه درد عظیمـــــــــــــــــــــــی...

خدایا به کی پناه ببرم جز خودت؟؟!

خداجون ...

بازم خودت کارامونو رو بــــــــراه کــن!!!

خــــــــــــــــــدا هوای دلم گرفتــــــــــــــه

بارونیــــــــه...

اگه تگـــرگ نباره!!!!!!

خدااایااا

هوای رایطمونو ابـــــری نکن...

یه ماهه دلمون ابریه...

نه که ناشکری کنم!نه!!!!

خودتو شــکر

تو این یه ماه شادیم زیاد بوده

ولی خدایا خودت کمکم کن

خدایا تو رو خدا این چیزی که امروز آگهی کردم درست بشه

فک کنم 3 ماه واس من زیادم هست...

خودت با بزرگیت ردیفش کن

دوست دارم خدا


/ 2 نظر / 59 بازدید
خانه دوست كجاست؟

اي دل سر و كار با كريم است نترس لطفش چو خداييش قديم است نترس از كرده و ناكرده و نيك و بد ما بي سود و زيان است، چه باك است؟نترس

منا

ایا 14 خرداد بخاطر رحلت امام ناراحت بودی.....:))))))))) اینقده گله نکن بابا همه چی خودش حل میشه هممش ب خودت بگو اینم میگذره عکس بالای وبت خیلی شیکه خوشمان امد یهویی ترسیدم...