# به_درک

جای خالی؟!!

رفت؟؟؟✘به درک☜خدا رفتگان شمارو هم بیامرزهبه بعضیام باس گفت●●ﺑـِﺒﻴﻦ؟●● ﺟــــﺎﺕ ﻛــــــﻪِ ﺧﺎﻟـــــﻰ ﻧﻴﺲ ﻫﻴــــﭻ●●●! ●●(ﺳــَــﺮِ ﺟـــــﺎﺗَﻢ ﺩَﻋــــﻮﺍﺱ)●● +البتــــــــــ! دعوا بود.... خیلی وقته پـــــــر شده....:) ادامه مطلب
/ 4 نظر / 32 بازدید

بــــ درکـــــــــــــ

رفت ...!!!؟؟؟؟ به درک ..... ناراحت شد؟؟!!؟؟ به جهنم..... برنمیگرده؟؟!!؟؟ فدای سرم ..... پشت سرم حرف زد؟؟!!؟؟ بزار واق واق کنه..... خرابم کرد؟؟!!؟؟ غلط کرد..... خودشو واسم گرفت؟؟!!؟؟ خوب معلومه مگس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید