# حال

دلم گرفته

خدا جونم امروز باز دلـــــــــــــــــــم خعلی گرفته... خداجونــــــــــــــــم... شدم مثل همون حال و هوای 14 خــــــــــرداد... آه!!! چه درد عظیمـــــــــــــــــــــــی... خدایا به کی پناه ببرم جز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

حال:|

به بعـــــضـــــیــا بایــــــد بگی: عزیزم انقــــــــد خودت با خـــــــــــــــــــــودت حــــــــــــــــــــــــــــــال میکـنــی یه وقـــت حـــامـلـــــــــــــه نشی!!!!
/ 1 نظر / 2 بازدید