# خدا

دلم گرفته

خدا جونم امروز باز دلـــــــــــــــــــم خعلی گرفته... خداجونــــــــــــــــم... شدم مثل همون حال و هوای 14 خــــــــــرداد... آه!!! چه درد عظیمـــــــــــــــــــــــی... خدایا به کی پناه ببرم جز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید

خاص؟!

♥خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــ فـــقـــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداســـــــــــ♥
/ 2 نظر / 18 بازدید