# دعوا

جای خالی؟!!

رفت؟؟؟✘به درک☜خدا رفتگان شمارو هم بیامرزهبه بعضیام باس گفت●●ﺑـِﺒﻴﻦ؟●● ﺟــــﺎﺕ ﻛــــــﻪِ ﺧﺎﻟـــــﻰ ﻧﻴﺲ ﻫﻴــــﭻ●●●! ●●(ﺳــَــﺮِ ﺟـــــﺎﺗَﻢ ﺩَﻋــــﻮﺍﺱ)●● +البتــــــــــ! دعوا بود.... خیلی وقته پـــــــر شده....:) ادامه مطلب
/ 4 نظر / 32 بازدید