بــــ درکـــــــــــــ

رفت ...!!!؟؟؟؟


به درک .....


ناراحت شد؟؟!!؟؟


به جهنم.....


برنمیگرده؟؟!!؟؟


فدای سرم .....


پشت سرم حرف زد؟؟!!؟؟


بزار واق واق کنه.....


خرابم کرد؟؟!!؟؟


غلط کرد.....


خودشو واسم گرفت؟؟!!؟؟


خوب معلومه مگس میره دنبال عنی مثل خودش.....


دل کسیو شکستم؟؟!!؟؟


ول کن خودمو زدم به بیخیالی.....


تو نشدی؟؟!!؟؟


یکی دیگه.....


با من بودن لیاقت میخواست که تو نداشتی.....


ولی.....


این خط _ اینم نشون +


به همون خدایی که میپرستی.....


من جاده رو هم از رفتنت پشیمون میکنم... .


قرار نیست دل کسیو بسوزونم ....


برعکس.....


کسیو که تو زندگیم میاد اینقدر خوشبخت میکنم.....که برا هر روزی که جاش نیستی به خودت لعنت بفرستی...

+همسرم خیلی خوشبخته!قلب


/ 0 نظر / 7 بازدید